CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL

De brug tussen ICT en artsen

Over ons 

Het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL is een landelijk netwerk waarbij CMIO's (Chief Medical Information Officers)/MIM's (Medisch Informatie Managers) vanuit ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten. Een CMIO is verantwoordelijk voor het vertalen van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een medicus ontstaan, naar informatievoorzieningen.

Het doel van het netwerk is om gezamenlijke belangen beter te behartigen door met één stem naar buiten te treden en van elkaar te leren. Het netwerk is 27 maart 2017 opgericht.

Op dit moment zijn 90 Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in dit netwerk vertegenwoordigd.

Het medisch informatielandschap is voortdurend in ontwikkeling. In ons streven naar efficiënte en duurzame doorontwikkeling van dit landschap werken wij nauw samen met onder andere de FMS, de NVZ, VWS, VZVZ, de NFU, Registratie aan de Bron, Nictiz/DHD. 

Het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL heeft een bestuur bestaand uit praktiserend medisch specialisten met verregaande interesse in en kennis van automatisering en informatisering in de zorg. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer R. de Waal, Amphia Ziekenhuis
Secretaris: mevrouw K. Zwager, Saxenburgh Groep
Penningmeester: de heer B. Verhoeff, St. Jansdal
Bestuurslid: de heer W. van de Stappen, CWZ Nijmegen
Bestuurslid: de heer G. van den Broek, Radboudumc

Bent u CMIO in uw zorginstelling en bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk? Stuur dan een mail naar: k.zwager@sxb.nl

Er is ook een LinkedIn groep voor CMIO’s.