CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL

De brug tussen ICT en artsen

Over ons 

De vereniging heeft ten doel het vergroten van kennis van haar leden door het bieden van een platform voor het delen van ervaringen. Tevens door het bundelen van gezamenlijke belangen en behoeftes positioneert de vereniging zich als centraal aanspreekpunt voor stakeholders in de zorg, te denken aan VWS, NICTIZ, Federatie medisch specialisten en ICT-leveranciers ten einde innovaties dan wel optimalisaties te realiseren.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van symposia, on-line fora, presentaties en netwerk mogelijkheden
  • Als volwaardig gemandateerd gesprekspartner te fungeren voor stakeholders in de zorg
  • Samen te werken met andere (internationale) organisaties die hetzelfde doel beogen
  • Het maken van promotie voor de rol van CMIO.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.


Bestuursleden:

Voorzitter: Iris Verberk

Penningmeester: Peter Geerlings

Secretaris: Karin Zwager

Vice-voorzitter: Felix Kreier

Lid: Ruud de Waal